Sarışın

Ayça Ceylin. 17 / İzmir. Herkes gibi müzik. Voleybol, mavi, bileklik, uyku.

-twitter.com/AycaCeylinn

-instagram.com/aycaceyliin/

belkiumutvardir:

işte ben hala senin gözlerine bakarken konuşamıyorum.
bir sürü şey söylemek geliyor içimden,
ondan sonra hepsini birbirine karıştırıyorum.

(belkiumutvardir gönderdi)

galatasarayaasikkivircik:

senkimlekimoluyon:

Sevgilinin yanında düşülen komik durumlar

çok iyiiiddd.dD:d:f:DF:DD:D:D:DDD:

 

(Kaynak: bigdudeinthesky, birsusamk gönderdi)

esrakirimtay:

Devamını getirmese burası tek de komikti aslında :D

(Kaynak: arsna)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter